Granty instytucjonalne

Międzyuczelniane projekty badawcze

  1. Umowa ramowa o współpracy,
  2. Regulamin przyznawania środków finansowych na badania naukowe realizowane przez międzyuczelniane zespoły badawcze,
  3. Pismo przewodnie,
  4. Aneks do umowy ramowej o współpracy,
  5. Harmonogram realizacji projektu,
  6. Biogram,
  7. Wniosek o przyznanie grantu na badania naukowe realizowane przez międzyuczelniany zespół badawczy,
  8. Umowa o współadministrowanie danymi osobowymi,
  9. Subdyscyplina (według NCN).

MEiN

Doskonała Nauka
Społeczna Odpowiedzialność Nauki
Dotacje MEiN na inwestycje związane z działalnością naukową na rok 2023

NAWA

Polskie Powroty NAWA 2022
Dofinansowanie wspólnych projektów badawczych między Polską i Francją oraz Polską i Niemcami
Granty interwencyjne

Zgłoszenie koncepcji projektu

Proszę uzupełnić formularz w aplikacji Microsoft Forms i przesłać za pośrednictwem systemu Teodor.

Aktywizm i jego moralne i kulturowe podstawy: alternatywne obywatelstwo i rola kobiet w Kurdystanie i diasporze (ALCITfem)

Numer umowy: UMO-2019/34/H/HS2/00541 Finansowanie: Projekt badawczy finansowany z funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014–2021 w ramach programu GRIEG ...
Więcej

Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny

Nr projektu POWR 03.01.00-00-T220/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ...
Więcej

Innowacyjne metody chowu bydła w celu uzyskania najlepszej jakości dolnośląskiej wołowiny

Nr projektu DDD.6509.00003.2018.01 Opis projektu Realizowany projekt stanowi pierwszy etap działania mającego na celu opracowanie programu rozwoju małych i średnich ...
Więcej

Dialog

Tytuł projektu Uniwersytet przyszłości – Innowacyjny model dualnego kształcenia na studiach ekonomicznych wspomagany infrastrukturą badawczą. Kierownik projektu Prof. UEK dr ...
Więcej

Oczy Szeroko Otwarte

Nr projektu POWR 03.01.00-00-T086/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój ...
Więcej
Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 21 stycznia 2021 r.
Regulamin wynagradzania
Dział Zamówień Publicznych
Dział Zasobów Ludzkich