PROLOG
Projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
POTENCJAŁ
Projekty badawcze realizowane przez zespoły w dyscyplinach podlegających ewaluacji w Uczelni
DOSKONAŁOŚĆ BADAWCZA
Projekty badawcze o charakterze interdyscyplinarnym
Granty NCN
Projekty badawcze z zakresu badań podstawowych
Fundusz doskonałości naukowej
Otrzymaj środki finansowe na prowadzenie działalności naukowej
Organizacja pracy Działu Wsparcia Projektów Badawczych
Organizacja pracy Działu Wsparcia Projektów Badawczych
26 stycznia 2022
Przedstawiamy Państwu aktualny harmonogram pracy Działu z podziałem na poszczególne sekcje.
Program DOSKONAŁOŚĆ BADAWCZA – nabór wniosków (edycja I /2022)
Program DOSKONAŁOŚĆ BADAWCZA – nabór wniosków (edycja I /2022)
21 stycznia 2022
Informujemy o rozpoczęciu procedury konkursowej dotyczącej finansowania prac badawczych w ramach programu DOSKONAŁOŚĆ BADAWCZA.
Krakowskie Konferencje Naukowe
Krakowskie Konferencje Naukowe
20 stycznia 2022
Polska Akademia Umiejętności prowadzi nabór do programu Krakowskie Konferencje Naukowe 2022.
SONATINA 6
SONATINA 6
4 stycznia 2022
Konkurs NCN na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy.
Międzyuczelniane granty badawcze SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat
Międzyuczelniane granty badawcze SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat
7 grudnia 2021
Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. Paweł Lula ogłasza nabór wniosków na I. edycję Międzyuczelnianych Grantów Naukowych!
Uczelnie zrzeszone w KRUE podpisały umowę dotyczącą realizacji wspólnych projektów badawczych
Uczelnie zrzeszone w KRUE podpisały umowę dotyczącą realizacji wspólnych projektów badawczych
30 listopada 2021
27 listopada br. podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych została podpisana umowa ramowa, w której rektorzy zadeklarowali wolę współpracy partnerskiej w prowadzeniu wspólnych badań naukowych.