Kontakt

Kierownik

 
mgr Teresa Powroźnik 12 293 5695 powroznt@uek.krakow.pl

Sekcja Projektów Krajowych

 
mgr Tomasz Rupacz 12 293 5474 rupaczt@uek.krakow.pl
mgr Beata Kołodziej-Szymańska 12 293 5906 szymansb@uek.krakow.pl
mgr Agnieszka Turek 12 293 5895 tureka@uek.krakow.pl

Sekcja Projektów Międzynarodowych

 
mgr Anna Drabina 12 293 5978 drabinaa@uek.krakow.pl
mgr inż. Sylwia Krzyżek-Liburska 12 293 5908 krzyzeks@uek.krakow.pl
mgr inż. Ewelina Paluch 12 293 5979 paluche@uek.krakow.pl

Sekcja Projektów Wewnętrznych

 
mgr Anna Jędrychowska-Mączyńska 12 293 5891 jedrycha@uek.krakow.pl
mgr Małgorzata Lubińska-Przybyło 12 293 5031 lubinskm@uek.krakow.pl
mgr Agnieszka Hyla 12 293 5866 hylaa@uek.krakow.pl

Sekcja Projektów Instytucjonalnych

 
mgr Beata Nowak 12 293 5905 nowakb@uek.krakow.pl
mgr Przemysław Klimek 12 293 5233 klimekp@uek.krakow.pl