WSPARCIE AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNEJ

Program skierowany jest do pracowników Uczelni zatrudnionych na stanowiskach badawczych, badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych (ubiegających się o przejście na etat badawczo-dydaktyczny) oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej.

Środki pozyskane w ramach programu mogą być przeznaczone na finansowanie:

  • artykułów za co najmniej 40 pkt – dla dyscypliny nauki prawne
  • artykułów za co najmniej 70 pkt – dla pozostałych dyscyplin
  • monografii za co najmniej 100 pkt.

W celu aplikowania należy uzupełnić eFormularz, a następnie załączyć jego PDF do dokumentu w systemie Teodor.

Link do eFormularza

Regulamin

Regulamin podziału środków finansowych wyodrębnionych na prowadzenie działalności naukowej
Raport z realizacji projektu badawczego w ramach Programu Wsparcie Aktywności Publikacyjnej