WSPARCIE AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNEJ

Program skierowany jest do pracowników Uczelni zatrudnionych na stanowiskach badawczych, badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych (ubiegających się o przejście na etat badawczo-dydaktyczny) oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej.

Środki pozyskane w ramach programu mogą być przeznaczone na finansowanie artykułów i monografii za co najmniej 100 pkt.

W celu aplikowania należy uzupełnić formularz wniosku, a następnie załączyć jego PDF do dokumentu w systemie Webcon.

Wniosek o realizację projektu badawczego w ramach Programu Wsparcie Aktywności Publikacyjnej

Regulamin

Regulamin podziału środków finansowych wyodrębnionych na prowadzenie działalności naukowej
Raport z realizacji projektu badawczego w ramach Programu Wsparcie Aktywności Publikacyjnej

RODBUK

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich