Podcast

„Łączy nas nauka” – odcinek 4

Goście: dr inż. Paweł Turek oraz dr inż. Jerzy Szakiel – Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych

Temat: „Czy można nas oszukać? Zmysły na straży oceny jakości produktów – rola nauki w ocenie jakości produktów” – projekt w ramach konkursu „Społeczna odpowiedzialność nauki”

„Łączy nas nauka” – odcinek 3

Gość: dr Mateusz Tomal – adiunkt w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego

Temat: Spostrzeżenia dotyczące realizacji projektów badawczych finansowanych przez UEK

„Łączy nas nauka” – odcinek 2

Gość: Anna Armuła – kierownik Horyzontalnego Punktu Kontaktowego

Temat: Oferta dla młodych naukowców z programu Horyzont Europa

„Łączy nas nauka” – odcinek 1

Gość: dr Maciej Kałuża – adiunkt w Katedrze Filozofii

Temat: Wnioskowanie o projekty badawcze finansowane przez NCN