DOSKONAŁOŚĆ BADAWCZA

Informacje ogólne

Program skierowany jest do pracowników Uczelni zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych.

Konkurs ogłaszany jest raz w roku.

Program ma na celu wspieranie inicjatyw o charakterze interdyscyplinarnym.

Zespół składa się z kierownika projektu oraz z członków zespołu.

Czas realizacji projektu wynosi 12 lub 24 miesiące.

Minimalna deklarowana liczba punktów za publikacje, którą zespół zobowiązuje się uzyskać, wynosi 280.

Publikacje powstałe w ramach realizacji projektu muszą spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • posiadać wartość punktową wynoszącą co najmniej 120 pkt
 • być opublikowane w czasopiśmie posiadającym Impact Factor (obliczony na podstawie bazy Web of Science) lub SJR (obliczony na podstawie bazy Scopus) wynoszący co najmniej 1 i posiadać wartość punktową wynoszącą co najmniej 100 punktów.

Dokumenty do pobrania

Regulamin podziału środków finansowych wyodrębnionych na prowadzenie działalności naukowej
Raport z realizacji projektu badawczego (załącznik do Zarządzenia Rektora nr R.0211.41.2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.)
Procedura zakupu książek finansowanych ze środków innych niż budżet Biblioteki Głównej

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2022

L.p.Kierownik projektuTytuł projektu
1.Dr Liliia KarpińskaEmisja CO2 a dochody. Wyniki dla gospodarstw domowych w Polsce.
2.Dr inż. Elżbieta BielakDługotrwały efekt przeciwdrobnoustrojowy innowacyjnych materiałów dla przemysłu obuwniczego – weryfikacja z wykorzystaniem analiz chromatograficznych i mikrobiologicznych.
3.Prof. dr hab. Marek ĆwiklickiWdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Perspektywa regionalna
4.Dr Magdalena Wójcik-JurkiewiczPraktyka raportowania i niezależnej atestacji informacji niefinansowych w europejskich spółkach sektora energetycznego
5.Prof. UEK dr hab. Bernard ZiębickiWyzwania zarządzania organizacjami z perspektywy zrównoważonego rozwoju

ROK 2022

 • Dr Lilia Karpinska – „Emisja CO2 a dochody. Wyniki dla gospodarstw domowych w Polsce”,
 • Dr inż. Elżbieta Bielak – „Długotrwały efekt przeciwdrobnoustrojowy innowacyjnych materiałów dla przemysłu obuwniczego – weryfikacja z wykorzystaniem analiz chromatograficznych i mikrobiologicznych”,
 • Prof. dr hab. Marek Ćwiklicki – „Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Perspektywa regionalna”,
 • Dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz – „Praktyka raportowania i niezależnej atestacji informacji niefinansowych w europejskich spółkach sektora energetycznego”,
 • Prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki – „Wyzwania zarządzania organizacjami z perspektywy zrównoważonego rozwoju”.

ROK 2022

 • Dr Lilia Karpinska – „Emisja CO2 a dochody. Wyniki dla gospodarstw domowych w Polsce”,
 • Dr inż. Elżbieta Bielak – „Długotrwały efekt przeciwdrobnoustrojowy innowacyjnych materiałów dla przemysłu obuwniczego – weryfikacja z wykorzystaniem analiz chromatograficznych i mikrobiologicznych”,
 • Prof. dr hab. Marek Ćwiklicki – „Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Perspektywa regionalna”,
 • Dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz – „Praktyka raportowania i niezależnej atestacji informacji niefinansowych w europejskich spółkach sektora energetycznego”,
 • Prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki – „Wyzwania zarządzania organizacjami z perspektywy zrównoważonego rozwoju”.

ROK 2022

 • Dr Lilia Karpinska – „Emisja CO2 a dochody. Wyniki dla gospodarstw domowych w Polsce”,
 • Dr inż. Elżbieta Bielak – „Długotrwały efekt przeciwdrobnoustrojowy innowacyjnych materiałów dla przemysłu obuwniczego – weryfikacja z wykorzystaniem analiz chromatograficznych i mikrobiologicznych”,
 • Prof. dr hab. Marek Ćwiklicki – „Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Perspektywa regionalna”,
 • Dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz – „Praktyka raportowania i niezależnej atestacji informacji niefinansowych w europejskich spółkach sektora energetycznego”,
 • Prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki – „Wyzwania zarządzania organizacjami z perspektywy zrównoważonego rozwoju”.