WSPARCIE AKTYWNOŚCI KONFERENCYJNEJ

Wsparcie dotyczące finansowania wyjazdów konferencyjnych kierowane jest do:

 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach badawczych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, którzy prowadzą działalność badawczą,
 • doktorantów Szkoły Doktorskiej UEK.

Udzielone wsparcie podlega rozliczeniu obejmującego przedstawienie publikacji będących efektem udziału w konferencji. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie nie częściej niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. Wnioskodawca może się ubiegać po raz kolejny o wsparcie po rozliczeniu poprzedniego dofinansowania.

Maksymalna wysokość wsparcia:

 • konferencje krajowe: 2 500 złotych,
 • konferencje zagraniczne: 5 000 złotych.

Efektem wyjazdu koniecznym do rozliczenia otrzymanego wsparcia jest:

 • w przypadku wyjazdów krajowych:
  • publikacja za min. 70 pkt,
  • publikacja za min. 20 pkt, indeksowana w bazie Scopus.
 • w przypadku wyjazdów zagranicznych:
  • publikacja za min. 100 pkt, indeksowana w bazie Scopus.

Publikacja zgłaszana jako efekt wyjazdu konferencyjnego musi spełniać następujące warunki:

 • posiadać odpowiednia wartość punktową i indeksowanie w bazie Scopus,
 • mieć adnotację o finansowaniu ze środków programu „Publikacja finansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach programu Wsparcie aktywności konferencyjnej – WAK-RRRR”, gdzie RRRR jest rokiem udzielenia wsparcia;

Publikacja, która przedstawiona zostanie jako podstawa rozliczenia wyjazdu na konferencję nie będzie mogła być wykorzystana do rozliczenia innych programów (w tym również programu „Wsparcie aktywności konferencyjnej” innych osób, nawet jeśli liczba punktów jest wyższa niż wymagana do rozliczenia).


Dokumenty do pobrania

Wniosek w sprawie sfinansowania udziału w konferencji
Rozliczenie udziału w konferencji