Programy obsługiwane przez Sekcję Projektów Krajowych:

Polskie Powroty NAWA
Profesura NAWA
Bekker NAWA
Wspólne projekty badawcze – wymiana bilateralna naukowców
PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
Partnerstwa strategiczne
STER – umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich
Katamaran
Granty Interwencyjne NAWA

Trwające nabory

Wypełnij wniosek i aplikuj.


Harmonogram konkursów w 2024 roku

Sprawdź, kiedy rozpocznie się nabór wniosków.


Zgłoszenie koncepcji projektu

Proszę uzupełnić formularz w aplikacji Microsoft Forms i przesłać za pośrednictwem systemu WEBCON.

Logowanie do systemu NAWA

Złóż wniosek i otrzymaj środki na badania


Formularz danych jednostki

Podstawowe dane na temat UEK