Polskie Powroty NAWA 2022 – nabór wniosków

Home / Aktualności / Polskie Powroty NAWA 2022 – nabór wniosków

Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór do programu Polskie Powroty NAWA 2022.

Program ma na celu umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju, podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach oraz stworzenie własnej grupy projektowej.

Termin składania wniosków: do 25 lipca 2022 r.

Maksymalna wartość finansowania: do 2 397 600 zł

W ramach programu mogą być finansowane:

 • wynagrodzenie powracającego naukowca
 • wynagrodzenie osoby zapraszającej
 • wynagrodzenie grupy projektowej

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:

 • młody naukowiec (ścieżka: Junior scientist)
 • doświadczony naukowiec (ścieżka: Experienced scientist).

Powracającym naukowcem może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • ma co najmniej stopień naukowy doktora (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed złożeniem Wniosku – dla ścieżki junior sicentist)
 • przez ostatnie 4 lata pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce
 • może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz etapu kariery
 • w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie krajowym i międzynarodowym (dla ścieżki Experienced scientist).

Czas trwanie projektu:

 • ścieżka Junior scientist – od 24 do 36 miesięcy;
 • ścieżka Experienced scientist – od 36 do 48 miesięcy.