Konkurs MONOGRAFIE FNP

Home / Aktualności / Konkurs MONOGRAFIE FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór wniosków do konkursu  MONOGRAFIE. 

Konkurs ma na celu sfinansowanie wydania wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Termin składania wniosków: do 20 maja 2024 r.

Prace nadsyłane na konkurs powinny charakteryzować się:

  • wysokim poziomem naukowym,
  • odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia,
  • integralnością tematyki i formy,
  • interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.