Dotacje MEiN na inwestycje związane z działalnością naukową na rok 2023 – nabór wniosków

Home / Aktualności / Dotacje MEiN na inwestycje związane z działalnością naukową na rok 2023 – nabór wniosków

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na rok 2023.

Program ma na celu finansowanie zakupu, wytworzenia lub rozbudowy aparatury naukowo-badawczej albo infrastruktury informatycznej.

Minimalna jednostkowa wartość w przypadku zakupu lub wytworzenia to 500 000 zł. 

Łączna kwota środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na realizację inwestycji nie może być wyższa niż jej wartość kosztorysowa. Wkład środków własnych jest nieobowiązkowy.

Przy przyznawaniu środków finansowych na realizację inwestycji uwzględnia się m.in. następujące kryteria:

  • zasadność wykorzystania infrastruktury przewidzianej do finansowania do realizacji planowanych prac lub zadań,
  • możliwość wykorzystania infrastruktury przewidzianej do finansowania przez inne podmioty,
  • przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji i użytkowania infrastruktury przewidzianej do finansowania.

Koncepcja projektu powinna być zgłoszona w systemie TEODOR najpóźniej do 16 maja 2022 r.

  • Kategoria dokumentu: Projekty Badawcze
  • Typ dokumentu: Granty Instytucjonalne
  • Ścieżka dokumentu: Infrastruktura/Inwestycje

Koncepcja projektu zostanie przesłana do zaopiniowania przez Dziekana Kolegium, następnie do akceptacji przez Dyrektor ds. Zasobów i Rozwoju, Dyrektora Departamentu ds. Finansów i Zamówień Publicznych/ oraz Prorektora ds. Nauki. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu wniosków do wysłania  podejmie Prorektor ds. Nauki. Do 1 czerwca otrzymają Państwo informację, czy projekt został zakwalifikowany do wzięcia udziału w konkursie. Za koordynację prac w zakresie merytorycznym będzie odpowiedzialna osoba wskazana w opisanej powyżej koncepcji projektu w polu: „kierownik projektu„.  Za koordynację prac administracyjno – organizacyjnych będzie odpowiadała Sekcja Projektów Instytucjonalnych.  

Wniosek w systemie ZSUN OSF założy pracownik DWPB. Część merytoryczna wniosku powinna zostać wypełniona najpóźniej do 17 lipca 2022 r.

Rozporządzenie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową