Dofinansowanie wspólnych projektów badawczych między Polską i Francją oraz Polską i Niemcami

Home / Aktualności / Dofinansowanie wspólnych projektów badawczych między Polską i Francją oraz Polską i Niemcami

Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych  realizowanych we współpracy z partnerami z FrancjiNiemiec.

Celem konkursów jest dofinansowanie kosztów podróży i pobytu członków zespołu badawczego w kraju Partnera projektu.

Zgłaszane projekty mogą byćrealizowane od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Zakres tematyczny: wszystkie dziedziny nauki.

Termin składania wniosków: do 30 czerwca 2022 r.

Maksymalna wartość finansowania: do 25 000 PLN

Koordynatorem projektu może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora, zatrudniona w Uczelni. Projekty mogą być realizowane od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.