Granty Interwencyjne NAWA – nabór maj – czerwiec

Home / Aktualności / Granty Interwencyjne NAWA – nabór maj – czerwiec

Uprzejmie informujmy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór do programu Granty Interwencyjne NAWA.

Program ma na celu wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Projekt może być sfinansowany do 300 000 zł, powinien obejmować międzynarodową współpracę zespołów badawczych lub mobilność naukowców i może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Termin składania wniosków: do 30 czerwca 2022 r.

Uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski w naborze. Decyzję o zakwalifikowaniu wniosków do wysłania  podejmie Prorektor ds. Nauki.

W ramach programu mogą być finansowane m.in.:

  • koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;
  • koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie proszone są o zgłoszenie koncepcji projektu za pośrednictwem systemu TEODOR najpóźniej do 30 maja 2022 r.

  • Kategoria dokumentu: Projekty Badawcze
  • Typ dokumentu: Granty Instytucjonalne
  • Ścieżka dokumentu: Zgłoszenie koncepcji projektu

Decyzja o zakwalifikowaniu koncepcji podjęta zostanie do dnia 6 czerwca. Autorzy zaakceptowanych koncepcji powinni złożyć wniosek w systemie teleinformatycznym NAWA.